2019

Angela Apon


+31 6 52 83 86 07WhatsApp


vacatures

De Algemene Voorwaarden (PDF) zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel nr. 76415600


klachtenregeling (PDF)


privacyverklaring

Angela Apon - expertise binnen de basisschool
Angela Apon - expertise binnen de basisschool

Assessments in het onderwijs voor leerkracht en IB’er

Een assessment is als een thermometer voor de ontwikkeling van leerkrachten en IB’ers. Met een assessment krijg je onafhankelijk en objectief inzicht in de bekwaamheid en open je de deuren naar ontwikkeling en groei. Assessments zijn een waardevol instrument voor zowel de leerkracht, IB’er als leidinggevende.

 

Stacks Image 294

Angela Apon helpt je als gecertificeerd assessor met succesvolle assessments in het primaionderwijs.

 

 • In één afnamedag
 • Inclusief rapportage en advies
 • Voor leerkrachten en IB’ers

 

Een assessment: onderwijs op zijn best

Een assessment zorgt in alle gevallen voor ontwikkeling en groei en is daarmee van meerwaarde voor iedere professional in het primair onderwijs.


Zet een assessment in:

 • als hulpmiddel bij de ontwikkeling van een leerkracht of IB’er;
 • als startpunt voor het Integraal Personeelsbeleid (op teamniveau);
 • als hulp bij het aannemen van een nieuwe leerkracht of IB’er;
 • als hulp bij het bepalen of je van een tijdelijk contract een contract voor onbepaalde tijd maakt;
 • als objectieve maatstaf voor het bepalen van de functiemix;
 • als invulling voor het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) (nul- en/of eindmeting);
 • als invulling voor het Bekwaamheidsdossier;
 • of als handig uitgangspunt voor coaching.

 

Zo werkt een assessment op school

Een assessment op school is in handen van gecertificeerd assessor Angela Apon, die tijdens de test drie bekwaamheden onderzoekt:

 

 • Vakinhoudelijke bekwaamheid
 • Vakdidactische bekwaamheid
 • Pedagogische bekwaamheid

 

Een onderwijsassessment omvat de volgende vijf onderdelen.

 

Intake
De deelnemer en leidinggevende (en opdrachtgever) maken kennis met de assessor, die uitleg geeft over het assessment.

 • Doel van het assessment
 • Gemaakte afspraken
 • Assessment doornemen / uitleggen

Vragenlijsten
De assessor nodigt de deelnemer uit om de volgende onderdelen digitaal in te vullen:

 • Interessevragenlijst (specifiek gericht op het primair onderwijs);
 • Persoonlijkheidsvragenlijst;
 • 360-graden-feedback (met betrekking tot competenties).

360-graden-feedback
De deelnemer nodigt 3 collega’s en 1 specialist uit voor het invullen van de 360-graden-feedback.

Afname van deelonderwerpen
In een ochtend neemt de assessor de volgende deelonderwerpen af:

 • Observatie tijdens de werksituatie
 • Gestructureerd interview
  (op basis van STAR-methodiek en criteriumgericht interview)
 • Documentenanalyse
  (steekproef)
 • Capaciteitentest
  (algemene test op basis van cijfer- en figurenreeksen, taalopgaven en syllogismen).

Rapportage en advies
Na afloop ontvangen de deelnemer, de opdrachtgever en de direct
leidinggevende het rapport, gevolgd door een gesprek over de rapportage met advies en ontwikkeltips.

 

De rapportage van het assessment

Uit de verzamelde data van de deelnemer op de bekwaamheden stelt de assessor een definitief rapport samen, in volledige alinea’s met volwaardige teksten en scorebalken met gearceerde benchmarks per bekwaamheid.

 

De assessor stuur de digitale rapporten aan de deelnemer, de opdrachtgever en de direct leidinggevende.


Met de rapportage heb je een stevige bouwsteen in je professionaliseringsbeleid in handen. De rapportage sluit aan bij de indeling uit de CAO in de niveaus start-, basis- en vakbekwaam en is volgens de PO-raad dan ook een beproefd observatieinstrument ‘Wijzer over Zien en Kijken’.

 

Assessment voor leerkracht

Bij een assessment voor de leerkracht bestaat de observatie uit drie onderdelen:

 

een kring- of klassengesprek rondom een thema;

een taalles;

een creatief projectmatig onderwerp naar eigen keuze en invulling.

 

Tijdens dit laatste onderdeel kan de gecoachte leerkracht zijn of haar talent laten zien.

 

Assessment voor IB’er

Het assessment voor intern begeleiders is gebaseerd op de volgende competenties:

 

360-graden-feedbackvragenlijst;

gestructureerd interview;

documentenanalyse;

capaciteitentest;

persoonlijkheidsvragenlijst;

interessevragenlijst.

 

Ook bij dit assessment bestaat de rapportage uit volwaardige tekst en scorebalken met gearceerde benchmarks per bekwaamheid.

 

Assessor Angela Apon

Als gecertificeerd assessor is Angela Apon bevoegd om een objectief assessment af te nemen bij jou op school. Met haar jarenlange ervaring en expertise in het basisonderwijs kan Angela bovendien vanuit het assessment op maat meedenken in mogelijkheden om te groeien.

Meer informatie of interesse?

Wil je meer informatie, of een afspraak om de mogelijkheden te bespreken? Bel of 

info(_AT_)angela-apon.nl
 ons, of vul het contactformulier in. Wij helpen je graag!

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie