Ik heb al meerdere trainingen mogen volgen die door Angela georganiseerd waren. Of het nu een training is die zij zelf verzorgd, of iemand met andere expertise die zij de training laat verzorgen, ik ga telkens vol inspiratie naar huis. Daar waar ik bij andere trainingen nog wel eens blij ben dat dat trainingsdag voorbij is, vliegt de dag bij een training via Angela Apon, expertise binnen de basisschool.
Liesbeth
———————————————————————————————————————-
Via LinkedIn ben ik eind 2018 in contact gekomen met Angela. Vrij snel hebben we toen afspraken gemaakt over een interim IB-periode op OBS De Notenkraker.
Angela had snel in de gaten waar mijn vraag lag: de zorgstructuur op de school vorm geven, de lopende IB zaken oppakken tot dat de nieuwe IB-er zou starten op school en deze inwerken op haar nieuwe plek.
Wat een fijne samenwerking!  Angela communiceert duidelijk, is transparant, zeer deskundig en professioneel in haar werk. Ze pakt zaken snel op, ziet wat er nodig is en is ook vooral een prettige “collega”. Want ook al was het maar een korte periode ze hoorde direct bij het team.
Ik ben haar dankbaar voor het opzetten van de zorgstructuur op onze school, we kunnen hier nu echt mee aan de slag en de nieuwe IB-er heeft door haar coachende rol een fijne start kunnen maken.
Hopelijk mogen we in de toekomst elkaar nog vaak tegenkomen of samenwerken.
Barbara Mindé, directeur OBS De Notenkraker
————————————————————————————————————————————–
Ik heb in 2018 ruim een half jaar samengewerkt met Angela. Wat mij opviel was haar enorme inzet, gedrevenheid en expertise. Dat laatste is niet voor niets haar ‘slogan’. Wat mij betreft kun je het gerust haar ‘handelsmerk’ noemen. Angela communiceert heel duidelijk naar leerkrachten en ouders. Ze weet haar boodschap helder, eerlijk en duidelijk voor het voetlicht te brengen. Ook als de boodschap niet prettig of niet verwacht is, kan ze die met enerzijds scherpte maar anderzijds menselijk inlevingsvermogen berichten. Daarnaast is Angela een prettige, invoelende persoonlijkheid. In de samenwerking met mij hebben we duidelijke afspraken gemaakt waarbij we nadrukkelijk hebben ingezoomd op een professionele rolverdeling. Deze afspraken hebben we in de praktijk goed gestalte kunnen geven. Als ik in een opdracht een interim ib’er nodig heb, staat Angela bovenaan mijn lijstje.

Gerold Baan, Interim Directeur

——————————————————————————————————————

Ik heb de samenwerking met jou, als Interim IBer als erg prettig ervaren. Respect heb ik voor de manier waarop je hebt gewerkt, gang van zaken en afspraken binnen de school in gang hebt gezet. Ik heb je ervaren als goed bereikbaar, helder in je communicatie, verbindend kind/ouders en school en ik herken dat je werkt volgens het principe “Zeg wat je doet en doe wat je zegt“. Dat vind ik altijd erg belangrijke elementen in samenwerking met scholen.

Bedankt voor de fijne samenwerking! 

Machteld Blekkenhorst, NVO Orthopedagoog-Generalist

——————————————————————————————————————

Top aanpak voor onze zoon!

Angela kwam in maart 2018 OBS Toermalijn binnen om IB-taken over te nemen als interim IB. Onze zoon Thomas heeft ernstige dyslexie en heeft hiervoor extra begeleiding van school en dyslexiebehandelingen van ONL nodig.

Nadat ONL een aantal behandelingen en een toetsmoment had werd deze besproken met ons als ouders. Vanwege ziekte van de leerkracht en IB-er was er geen overdracht naar school. Daarnaast kreeg onze zoon niet de extra begeleiding op school, voor zijn ernstige dyslexie, die hij nodig had. We hebben vrij snel een afspraak gemaakt met Angela voor Thomas om de voorgang te bespreken en dat wij als ouders ons zorgen maakten over het gemis van begeleiding op school die hij zo hard nodig had.

Angela pakte het goed en snel op. Ze had meteen actiepunten om Thomas het passende onderwijs te geven. Zo kreeg Thomas een eigen Chrome-book waar hij diverse lessen/programma’s auditief aangeboden kreeg. Daarnaast is hij uit het reguliere onderwijsaanbod gehaald, want als je nu in groep 6 zit en je leesniveau is eind groep 3, dan kan je een hele hoop niet goed/snel lezen. Natuurlijk is hier direct door Angela ingezet op een OPP en is een groeidocument gemaakt met betrokkenheid van Amstelronde (Samenwerkingsverband), zodat Thomas op de juiste manier naar de voorgezet onderwijs kan.

Wij vinden het super hoe Angela er voor 100% voor gaat met respect voor ons en Thomas. Wij zijn blij met de snelle afspraken en de actiepunten die snel worden aangepakt om Thomas het onderwijs te geven die hij nu nodig heeft.

Lieve Angela, bedankt voor alles en heel veel succes in de toekomst en dat je met je deskundigheid veel kinderen/ouders/scholen mag helpen.

Groetjes Wendy

——————————————————————————————————————

Lieve Angela,

Ik wil jou heel erg bedanken voor de afgelopen maanden waarin je je ontzettend hebt ingezet voor de kinderen in mijn groep als Interim IB. Ook heb je voor mij gezorgd voor meer rust. Ik voelde mij door jou gezien en gehoord ( en geholpen). In een korte tijd heb je een groot verschil gemaakt voor mij.  Heel veel plezier en succes met de stappen in jouw carrière. Ik weet zeker dat het een succes gaat worden! Ik hoop dat we elkaar nog eens tegen gaan komen.

Groeten, Naomi van Praag

——————————————————————————————————————

Angela heeft aan mijn groep 5 acht lessen Rots en Watertraining gegeven. De kinderen gingen elke week met veel plezier naar de training. Door de training groeide het zelfvertrouwen enorm bij de kinderen. Ze leerden beter met elkaar omgaan en te handelen in de geest van Rots en Water.

Angela, bedankt namens alle kinderen en namens mij.

Carla Handgraaf, De Horizon groep 5.

——————————————————————————————————————-

De klas is een spiegel van jezelf
Doe wat je zegt en zeg wat je doet
Wees een voorbeeld voor je kinderen
Durf jezelf en kwetsbaar te zijn

Een aantal inspirerende uitspraken van Gedragsdeskundige, Master SEN en deskundige Jonge Kind, Angela Apon.
Gisteren volgde ik haar leerzame, interessante training Effectief Pedagogisch Handelen vanuit Excellent Flex Onderwijs B.V.
Sinds een tijdje sta ik namelijk weer parttime als invalleerkracht voor de klas.
Geen vaste klas omdat ik ook zo blij word van mijn werk als Kind-en jongerencoach en Droom & Relaxtrainer (mindfulness).
Een aantal jaar hiervoor heb ik met alle liefde en plezier als gastouder gewerkt. Onderwijs verandert dus ik kan weleens twijfelen of ik het allemaal nog wel ‘goed’ doe. De effectief pedagogisch handelen training van gedragsexpert Angela Apon heeft me daarop het antwoord gegeven. JA! Ik ben namelijk mezelf voor de klas!
Ik zorg voor veiligheid, dat ieder kind gezien word en zichzelf kan zijn en vanuit die basis gaat leren vanzelf.
Ook ben ik op de hoogte van de nieuwste onderwijsvernieuwingen en de basis van een goede pedagogische aanpak in de klas.
Angela is direct, open, professioneel en durft onderwijsprofessionals out of the box te laten denken, dit alles in het belang van het kind.
Met haar eigen onderwijservaring, haar uitstekende helikopterview en haar passie om steeds een nieuwe uitdaging aan te gaan op scholen, vooral daar waar gebouwd moet worden, biedt zij dé expertise die ALLE onderwijsprofessionals in hun rugzak zouden moeten hebben!

Dank je wel voor wie je bent, Angela Apon!

Groetjes Kyrsten
———————————————————————————————————————

Als directeur van basisschool de Horizon heb ik gebruik gemaakt van de diensten van Angela Apon. Zij heeft binnen de school als interim intern begeleider een verbindende rol gespeeld tussen het team en de directie. De zorgstructuur binnen de school is door haar weer op de kaart gezet. Angela is een heel fijn mens om mee te werken, professioneel en met een oog voor wat er binnen de school speelt. Zij is enthousiast en heeft kennis van zaken. Kortom, een aanrader!

Angelique Le Fèvre

———————————————————————————————————————–

Angela Apon heeft ons op een deskundige wijze begeleid in een verbetertraject waarbij zowel kinderen, ouders als leerkracht betrokken waren. Soms is het weleens nodig dat een ander de groep observeert en de school helpt om het goede spoor weer te vinden. Wij hebben ervaren dat Angela zich heel goed inleeft in de situatie, door het voeren van gesprekken met schoolleiding, IB en leerkracht voorafgaand aan het te lopen traject.  Wij hebben ervoor gekozen om ouders via een ouderavond op de hoogte te stellen van de aanpak in de groep. Het is haar prima gelukt ouders mee te krijgen. Na een aantal observatiemomenten is zij instaat de groep goed te analyseren en vervolgens te komen met handelingsadviezen die bij ons op school daadwerkelijk tot resultaat hebben geleid. Haar daadkrachtige aanpak en haar kennis en begeleiding hebben geleid tot de verbeteringen die wij ons als doel hadden gesteld.

Directeur van een basisschool in Den Haag

——————————————————————————————————————————-

Ik heb op heel prettige wijze (en succesvol) samengewerkt met Angela bij het opstellen van drie groeidocumenten voor de aanvraag van individuele arrangementen. Angela is vlot, betrouwbaar en werkt doelgericht. Ze weet op vakkundige wijze een bulk aan informatie over leerlingen om te vormen tot een samenhangend en kloppend groeidocument. De leerlingen krijgen nu de onderwijsondersteuning die ze nodig hebben. 

Mirjam, IB’er van een basisschool in Den Haag

———————————————————————————————————————————-

Toen onze zoon Jonas in groep 2 zat, heeft Angela bij hem een kleuter PDO afgenomen. 2 weken na dit onderzoek hebben wij met Angela, en met de leerkracht en IB-er op school, een zeer uitvoerig en nauwkeurig rapport over Jonas besproken. Waar wij vooral van onder de indruk waren was Angela’s accurate omschrijving van Jonas. Zij heeft in een korte tijd (de ochtend van het PDO) een ontzettend goed beeld gevormd van hem, van zijn persoonlijkheid en zijn talenten. En ook van de manier waarop hij verder geholpen kon worden in groep 2. Daar hebben zowel de leerkrachten als de ouders veel aan gehad gedurende het schooljaar. Bovendien heeft Jonas zelf veel plezier gehad met Angela, hij voelde zich helemaal op zijn gemak tijdens het PDO.

Aan het einde van groep 2 hebben wij weer de hulp van Angela ingeroepen. Zij wist nog precies wie Jonas was. En kon ons goede tips en suggesties geven hoe school EN ouders Jonas optimaal kunnen uitdagen en stimuleren in groep 3.

Dank je wel, Angela!

———————————————————————————————————————————-

Ik was net klaar met de PABO en kwam terecht in mijn eerste klas, groep 1/2. Wat was dat een heerlijk gevoel. Al snel bleek dat er echt veel komt kijken bij het lesgeven in een kleuterklas en liep ik tegen verschillende dingen aan, zoals het bijhouden van de ontwikkeling, de vaste structuur, de manier van benaderen, het indelen van de leerstof en omgang met een leerling met een gedragsprobleem. Ik ben toen samen met Angela Apon een coachingstraject begonnen. Die bestond uit brainstormen over het bijhouden van de ontwikkeling en de indeling van de leerstof. Een praktisch gesprek waaruit veel handvatten en documenten kwamen. Daarnaast heb ik gewerkt met de Marte Meo-methode. Over deze methode ben ik erg enthousiast. Angela Apon is komen filmen in de klas. Na afloop hadden we een gesprek. Tijdens dit gesprek bekeken we een deel van mijn les. Eerst kreeg ik de gelegenheid om te wennen aan mezelf op beeld en daarna gaf Angela Apon feedback op alle handelingen. De feedback was voornamelijk gericht op handelingen die ik goed deed, zowel degene die ik bewust als onbewust deed. Hierdoor kreeg ik veel vertrouwen in mijn kunnen en paste ik ook de onbewuste handelingen vanaf toen bewust toe. Er was tijdens het gesprek ook één punt van verbetering, waar ik ook bewust mee aan de slag ben gegaan. Door de balans tussen positieve feedback en opbouwende kritiek weet ik nu waar mijn kracht ligt en waar mijn leerpunten. . Het coachingstraject heb ik als zeer positief ervaren en nooit het gevoel gehad dat ik ergens op afgerekend werd, maar juist dat ik mag leren. Angela Apon heeft veel expertise met mij kunnen delen over kinderen met gedragsproblemen en het werken in een kleuterklas.

Wanneer ik iemand zou horen die meer uit zijn kleuterklas wil halen of ergens tegen aan zou lopen, zou ik zeker Angela Apon aanraden!

Evelien