Wie is Angela Apon?

foto

Ik ben Angela.

Ik ben Gedragsdeskundige, Master SEN en deskundige Het Jonge Kind (2,5-6 jaar).

Sinds 1994 ben ik werkzaam in het onderwijs en heb daar een brede ervaring opgebouwd als trainer, leerkracht, (Preventief) Ambulant Begeleider en (Interim) Intern Begeleider binnen het Basisonderwijs en het (Voortgezet) Speciaal (Basis)Onderwijs cluster 4 (met kinderen met psychiatrische stoornissen en ernstige gedragsproblemen). Bij de laatste functies staat het begeleiden, adviseren van leerkrachten, IB-ers en directies centraal op verschillende niveaus: school-, team-, groeps- en individueel leerling niveau.

Nadat ik mijn PABO-diploma heb behaald heb ik veel aan nascholing gedaan, zo heb ik mijn ‘Middenmanagement in het primair onderwijs’, ‘Akte Speciaal Onderwijs (specialisatie: Het Jonge Kind)’ en ‘Master Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs (specialisatie: Leidinggeven en ondersteunen) behaald.

Sinds 2014 ben ik werkzaam in mijn eigen bedrijf: ‘Angela Apon, Expertise binnen de basisschool’. Vooral mijn passie voor bijzondere kinderen staat hierin centraal. Mijn missie: “Ieder kind mag er zijn!” uit zich in het feit dat ik alleen het handelen van een kind kan afkeuren, maar nooit het kind zelf. Het doel van mijn bedrijf is om met deze missie steeds meer mensen in het onderwijs te bereiken. Wij zijn immers de professionals, wij zullen ons moeten aanpassen aan de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van een kind. Wanneer ons dat niet lukt dan zijn wij verplicht naar het kind toe om hulpvragen bij anderen neer te leggen. Het moet ten alle tijden om het kind gaan.

Binnen mijn werk staan een aantal dingen centraal: eerlijkheid, gebruik maken van ieders kwaliteiten, transparantie, het zetten van ieder zijn van ieder in zijn eigen kracht, geven van complimenten, uiten van dankbaarheid en tenslotte humor. Wanneer je mij niet aan de andere kant van het gebouw hoort lachen, dan gaat het niet goed met mij.

Wat kan ik voor u betekenen?

Basisscholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en ouders/verzorgers een beroep doen op mijn expertise als Interim IB, Trainer, Coach voor leerkracht en IB-er, Gedragsdeskundige, Master SEN en deskundige Het Jonge Kind.

Mijn aanbod is op maat en gebeurt in overleg. De uitvoering van mijn werk is gebaseerd op ervaring, kennis en expertise. Voor de basisschool is mijn aanbod vooral gericht op het versterken van de (basis)ondersteuning. Van te voren zal er altijd kosteloos een afstemmingsgesprek plaatsvinden, waarin wensen en wederzijdse verwachtingen centraal staan.

Als Gedragsdeskundige ligt mijn specialisatie op het gebied van gedragsproblemen: individueel leerling-/kindniveau, groepsniveau, leerkracht-/PM-er-/leidsterniveau en school-/teamniveau en bij de zorgstructuur van een school.

Als deskundige Het Jonge Kind ligt mijn specialisatie op het gebied van het zeer jonge kind: de peuter- en kleuterleeftijd.

Mocht het zijn dat uw vraag niet op mijn site terug te vinden is, schroom dan niet om toch contact met mij op te nemen, ik denk graag met u mee.

Mijn CV is te vinden onder de button ‘Welkom – CV Angela Apon’ of in een PDF op te vragen.

Ik ben altijd opzoek naar kortdurende, tijdelijke opdrachten waar ik binnen mijn kennis, ervaring en expertise uitdaging in vind.

Hopelijk kunnen wij elkaar snel ontmoeten!

Met warme groet,

Angela Apon