Soms wil je of moet je als ouder/verzorger in gesprek gaan op school over de ontwikkeling van je kind. Het kan dan ondersteunend zijn om iemand erbij te betrekken die de onderwijswereld goed kent en niet de emoties en het gevoel heeft wat jij als ouder/verzorger wel hebt waar het je kind betreft.

We kunnen samen het gesprek voorbereiden en nabespreken. Indien wenselijk kan ik ook met je mee tijdens het gesprek, waarvoor we duidelijke afspraken maken in onze rolverdeling.

Inhoud:

In een gesprek kijken we met elkaar waar de hulpvragen liggen en welke ondersteuning nodig is in het gesprek op school. Ik wil daarvoor digitale inzage hebben in alle van belang zijnde documenten die ouders/verzorgers in hun bezit hebben of opvragen, om geheel op de hoogte te zijn.

Resultaat:

We hebben het gesprek voorbereid en nabesproken. Indien wenselijk is het ook mogelijk om het gesprek samen bij te wonen en er eventueel een gespreksverslag van te maken.

Tijdsinvestering:

In overleg wordt afgesproken hoeveel uur deze begeleiding beslaat.