TRF en CBCL – voor school en thuis

Bij de Gedragsvragenlijsten wordt de mate van zorg over gedrags- en emotionele problemen van een kind vergeleken met de gemiddelde mate van zorg die ouders, leerkrachten en eventueel ook het kind zelf hebben over een kind van dezelfde leeftijd. Dit wordt aangegeven met drie categorieën: klinische range = ernstige zorgen;  subklinische range = veel zorgen; onder de grenswaarde klinische range = weinig zorgen. Deze Gedragsvragenlijsten bestaan uit 2 vragenlijsten, één voor de leerkracht (TRF) en één voor de ouder (CBCL). De vragenlijst is opgedeeld in de gebieden: angst/depressief, teruggetrokken/depressief, lichamelijke klachten, sociale problemen, denkproblemen, aandachtsproblemen, grensoverschrijdend gedrag en agressief gedrag. Nadrukkelijk wordt hier gesteld dat op basis van alleen rapportage van de gedragsvragenlijsten het stellen van een DSM-classificatie niet mogelijk is.

Inhoud:

  • De Gedragsvragenlijsten TRF en CBCL worden respectievelijk aan de leerkracht en ouders/verzorgers geleverd;
  • Waarna ze worden gescoord en geïnterpreteerd;
  • Uitdraai van de TRF en CBCL grafieken en interpretatieverslag.
  • Optioneel: nabespreking van het verslag met ouders/verzorgers -school.

Resultaat:

Een uitdraai van de TRF en CBCL grafieken en interpretatieverslag, waarin de zorgen t.a.v. gedrag binnen de beide situaties (thuis en op school) in kaart gebracht worden.

Tijdsinvestering:

Een interpretatie van de Gedragsvragenlijsten beslaat 3 uur (optioneel voor de nabespreking 1 uur extra).