Van leerkracht of leerling

Het coachen van een leidster/leerkracht of leerling (in de groep) kan met of zonder beeld gedaan worden. Hierbij is het van belang dat er vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt over een hulpvraag/onderwerp/doel, manier en frequentie van coachen. Daarnaast worden er ook duidelijke afspraken gemaakt in het geval van de leidster/leerkracht: over de eventuele transparantie naar IB-er en/of Directie. En in het geval van de leerling: over de eventuele transparantie naar leerkracht en/of ouders/verzorgers. Wanneer er gekozen wordt voor het coachen met beeldbegeleiding, maak ik gebruik van de Marte Meo-techniek*, waarbij wordt uitgegaan van de kracht en de professionaliteit van de leidster/leerkracht/leerling. Er wordt een klein stukje film gebruikt en dit wordt beeld voor beeld met de leidster/leerkracht/leerling positief besproken. Er wordt 1 leerpunt meegenomen naar de volgende keer.

Inhoud:

De leidster/leerkracht of leerling heeft door het vooraf gestelde doel behaald.

Resultaat:

Het coachingstraject is met de leidster/leerkracht of leerling bewandeld. De kracht en kwaliteiten van de leidster/leerkracht of leerling zijn vergroot.

Tijdsinvestering:

Elke coachbijeenkomst (observeren met of zonder beeld, verwerking van de observatie en nabespreking) beslaat 2 uur. Daarbij wordt in overleg evt. transparantie naar anderen (zoals hier boven beschreven) het aantal uren afgesproken.

*Gecertificeerd Marte Meo coach