(startende) leerkracht en IB met of zonder beeld

Coachen (1 op 1 begeleiding) zorgt voor gerichte verbetering van vaardigheden en het integreren van nieuwe vaardigheden in de dagelijkse praktijk van de leerkracht of Intern Begeleider.

Coachen betekent voor ons: geheel maatwerk. Niet algemeen, maar heel specifiek. Er is dan ook geen coachingstraject met elkaar te vergelijken!

Het coachen van een leerkracht of Intern Begeleider kan met of zonder beeld gedaan worden. Hierbij is het van belang dat er vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt over een hulpvraag/onderwerp/doel, manier en frequentie van coachen. Daarnaast worden er ook duidelijke afspraken gemaakt over de eventuele transparantie naar Directie.

Wanneer er gekozen wordt voor het coachen met beeldbegeleiding, maak ik gebruik van de Marte Meo-techniek*, waarbij wordt uitgegaan van de kracht en de professionaliteit van de leidster/leerkracht/leerling. Er wordt een klein stukje film gebruikt en dit wordt beeld voor beeld met de leidster/leerkracht/leerling positief besproken. Er wordt 1 leerpunt meegenomen naar de volgende keer.

*Gecertificeerd Marte Meo coach


Stappenplan begeleidingstraject:

  • Afstemmingsgesprek: Directie – Angela. De begeleidingsopdracht met begeleidingsvragen zo concreet mogelijk formuleren, zodat wensen en verwachtingen omtrent het traject duidelijk zijn. Wanneer Angela zelf de gevraagde expertise niet in huis heeft of op het gevraagde moment geen ruimte in haar agenda heeft, dan zullen wij met grote zorg opzoek gaan naar een andere zeer ervaren coach.
  • Kennismakingsgesprek leerkracht/IB (degene die gecoached gaat worden) – is er daadwerkelijk een klik is tussen coach en leerkracht/IB.

Wanneer we met elkaar in zee gaan:

  • Gesprek om heldere afspraken te maken: directie – Angela
  • Tussenevaluatie : leerkracht/IB – coach
  • Leerkracht/IB maakt evaluerend verslag, waar coach in mee leest. (omschrijving van de hulpvragen – omschrijving van het voortgangstraject – doelen voor komende periode) Zo is de leerkracht/IB eigenaar van het begeleidingstraject.
  • Eindevaluatie: directie – leerkracht/IB – coach (er kan bekeken worden of er nog een verlenging van het traject zal plaatsvinden en zo ja hoe dat er uit ziet met aangepaste begeleidingsvragen. Daarnaast wordt er gekeken of de coach nog steeds de best passende coach daarbij kan zijn, of dat er iemand anders met andere kwaliteiten of expertise moet komen.

Bel of mail mij terug voor het maken van een afspraak!


REFERENTIES

2014 – Evelien, leerkracht

Ik was net klaar met de PABO en kwam terecht in mijn eerste klas, groep 1/2. Wat was dat een heerlijk gevoel. Al snel bleek dat er echt veel komt kijken bij het lesgeven in een kleuterklas en liep ik tegen verschillende dingen aan, zoals het bijhouden van de ontwikkeling, de vaste structuur, de manier van benaderen, het indelen van de leerstof en omgang met een leerling met een gedragsprobleem. Ik ben toen samen met Angela Apon een coachingstraject begonnen. Die bestond uit brainstormen over het bijhouden van de ontwikkeling en de indeling van de leerstof. Een praktisch gesprek waaruit veel handvatten en documenten kwamen. Daarnaast heb ik gewerkt met de Marte Meo-methode. Over deze methode ben ik erg enthousiast. Angela Apon is komen filmen in de klas. Na afloop hadden we een gesprek. Tijdens dit gesprek bekeken we een deel van mijn les. Eerst kreeg ik de gelegenheid om te wennen aan mezelf op beeld en daarna gaf Angela Apon feedback op alle handelingen. De feedback was voornamelijk gericht op handelingen die ik goed deed, zowel degene die ik bewust als onbewust deed. Hierdoor kreeg ik veel vertrouwen in mijn kunnen en paste ik ook de onbewuste handelingen vanaf toen bewust toe. Er was tijdens het gesprek ook één punt van verbetering, waar ik ook bewust mee aan de slag ben gegaan. Door de balans tussen positieve feedback en opbouwende kritiek weet ik nu waar mijn kracht ligt en waar mijn leerpunten. Het coachingstraject heb ik als zeer positief ervaren en nooit het gevoel gehad dat ik ergens op afgerekend werd, maar juist dat ik mag leren. Angela Apon heeft veel expertise met mij kunnen delen over kinderen met gedragsproblemen en het werken in een kleuterklas.

Wanneer ik iemand zou horen die meer uit zijn kleuterklas wil halen of ergens tegen aan zou lopen, zou ik zeker Angela Apon aanraden!