De leerlingen in mijn groep hebben geen respect voor mij, ze luisteren niet! Ik krijg de sfeer in mijn groep niet meer positief, ik weet niet meer wat ik moet doen! Er zijn veel ruzietjes in de groep en ik heb al verschillende klachten van ouders gehad.

Binnen ‘Angela Apon expertise binnen de basisschool’, heeft Angela sinds 2012 ervaring met het ombuigen van de groepsdynamica. Zij heeft al op verschillende scholen dit traject mogen inzetten. Ook jullie komt Angela graag ondersteunen hierin, zodat iedereen (ook de leerkracht) weer met plezier naar school gaat.


De groepsdynamica is erg belangrijk. In een groep moet iedereen zich veilig voelen. Wanneer onderlinge sociale verhoudingen in een groep niet positief zijn, is het vaak moeilijk die te keren. Nadat sociale verhoudingen in kaart zijn gebracht kan er interventie op groepsniveau ingezet worden om de groepsdynamica te verbeteren.

In een intensief traject van 3-4 weken gaat Angela samen met de IB-er én de groepsleerkracht(en) aan de slag. Aan het eind van deze periode zal er een adviesverslag met passende interventies worden overgedragen, waarin de analyse is opgenomen. In het daaropvolgende adviesgesprek met IB én de groepsleerkracht(en) zal toelichting op het adviesverslag worden gegeven. Eventueel kan ook het interventieplan in uitvoering door Angela begeleid worden.


Bel of mail mij terug voor het maken van een afspraak!


REFERENTIES

2017 – Directeur van een basisschool in Den Haag

Angela Apon heeft ons op een deskundige wijze begeleid in een verbetertraject rondom de groepsdynamiek van één van onze groepen, waarbij zowel kinderen, ouders als leerkracht betrokken waren. Soms is het weleens nodig dat een ander de groep observeert en de school helpt om het goede spoor weer te vinden. Wij hebben ervaren dat Angela zich heel goed inleeft in de situatie, door het voeren van gesprekken met schoolleiding, IB en leerkracht voorafgaand aan het te lopen traject.  Wij hebben ervoor gekozen om ouders via een ouderavond op de hoogte te stellen van de aanpak in de groep. Het is haar prima gelukt ouders mee te krijgen. Na een aantal observatiemomenten is zij instaat de groep goed te analyseren en vervolgens te komen met handelingsadviezen die bij ons op school daadwerkelijk tot resultaat hebben geleid. Haar daadkrachtige aanpak en haar kennis en begeleiding hebben geleid tot de verbeteringen die wij ons als doel hadden gesteld.