Verbeteren in de klas

De groepsdynamiek is erg belangrijk. In een groep moet iedereen zich veilig voelen. Wanneer onderlinge sociale verhoudingen in een groep niet positief zijn, is het vaak moeilijk die te keren. Nadat sociale verhoudingen in kaart zijn gebracht kan er interventie op groepsniveau ingezet worden om de groepsdynamiek te verbeteren.

Inhoud:

  1. De school levert digitaal aan:
  • 2 pluspunten per leerlingen
  • 2 uitgewerkte en gescoorde sociogrammen (samenspelen en samenwerken)
  • Korte schets van de zorgleerlingen in de klas, waarbij ook aangegeven welke leerlingen externe hulpverlening hebben

2. Afstemmingsgesprek Leerkracht/IB-er waarbij hulpvragen, verwachtingen, mogelijkheden van de school, bereidheid tot verandering in aanpak aan de orde komen.

3. Na een geïnterpreteerd sociogram en observaties  in de groep wordt er een analyse en adviesverslag gemaakt:

  • Leerlingniveau: voor elke leerling worden onderwijsbehoeften t.a.v. sociaal emotionele ontwikkeling en typering in kaart gebracht.
  • Groepsniveau: plattegrond en klasseninrichting.
  • Leerkrachtniveau: Wat heeft deze groep nodig? Aan de orde komen leerkrachtvaardigheden/rolmodel/positief en met hoge verwachtingen/geduldig en consequent/proactief werken en handelen.

4. Adviesgesprek met leerkracht/IB-er.

5. Optioneel: vooraf en/of achteraf verzorgen van een ouderbijeenkomst (45 min) hierover.

Resultaat:

Na een intensief traject is er na 3-4 weken een adviesverslag over een passende interventie, waarin de analyse is opgenomen. Met daaropvolgend een adviesgesprek. Optioneel kan het interventieplan in uitvoering begeleid worden.

Tijdsinvestering:

De begeleiding bij het verbeteren van de groepsdynamiek beslaat 26 uur (optioneel voor een ouderbijeenkomst 2 uur extra).