Een OPP (ontwikkelingsperspectief) is een document waarbij een leerling niet alleen gevolgd wordt in zijn of haar ontwikkeling, maar waarmee ook d.m.v. belemmerende en protectieve factoren, onderwijsbehoeften en SMART-geformuleerde doelen (Specifiek, Meetbaar, Realistisch en Tijdgebonden) vastgesteld wordt waaraan met de leerling een half jaar of een jaar wordt gewerkt. Tussentijds wordt deze geëvalueerd.

Met behulp van een groeidocument kan er extra ondersteuning voor een leerling bij het samenwerkingsverband worden aangevraagd, in de vorm van een arrangement (ook de uitvoering van een arrangement kan ik verzorgen, klik HIER voor extra informatie) of toelaatbaarheidsverklaring.

Inhoud:

De school/ IB-er krijgt ondersteuning in het opstellen van een OPP/groeidocument* voor een leerling.

Resultaat:

Er is een ingevuld OPP (volgens format) /groeidocument voor een leerling.

Tijdsinvestering:

In onderling overleg worden het aantal uren, die afhankelijk zijn van wat de ervaringen en wensen van de school afgestemd.

*Het gaat hier om het regulier opstellen van een OPP/groeidocument, wat ook de IB-er van de voor-/basisschool zou kunnen doen.