Gedrag is vaak subjectief, wat de één moeilijk gedrag vind, vindt de ander te doen. Om gedragsproblemen objectief in kaart te brengen zijn er verschillende observatie instrumenten.

  • ABC model
  • Turflijst incidentenregistratie
  • Tijdsteekproef

Wij kunnen uw team scholing in het gebruik van deze observatie instrumenten. De lege observatie instrumenten worden met handreiking aangeleverd. Waarna het team er direct mee aan de slag kan. De IB-er kan de formulieren interpreteren om van daaruit adviezen te vormen.

Indien wenselijk kan Angela voor een leerling een interpretatieverslag verzorgen met adviezen t.a.v. gedrags-/werkhoudingsproblemen.  Daarna zal de nabespreking met school en ouders/verzorgers over het interpretatieverslag met adviezen plaatsvinden.


Bel of mail mij terug voor het maken van een afspraak!