Observatie instrument Gedrag

Gedrag is vaak subjectief, wat de één moeilijk gedrag vind, vindt de ander te doen. Om gedragsproblemen objectief in kaart te brengen zijn er verschillende observatie instrumenten.

  • ABC model
  • Turflijst incidentenregistratie
  • Tijdsteekproef

Inhoud:

  • De lege observatie instrumenten worden met handreiking aangeleverd en uitgelegd aan de IB-er/leerkracht en ouder/verzorger in een gesprek. Waarna zowel de school als de ouders/verzorgers de observatie instrumenten gedrag kunnen invullen. Daarna kan de IB-er het interpreteren en vandaaruit kunnen adviezen worden gevormd.
  • Indien wenselijk kan ik voor een leerling een interpretatieverslag verzorgen met adviezen t.a.v. gedrag/werkhoudingsproblemen. Er dienen dan per blad minstens 7 observaties gedaan te zijn, die in een PDF-bestand worden aangeleverd.
  • Optioneel: nabespreking met school en ouder/verzorger over het interpretatieverslag met adviezen.

Resultaat:

De IB-er/leerkracht en ouder/verzorger heeft observatie instrumenten om gedrag objectief in kaart te brengen. Indien wenselijk kan er voor een leerling een interpretatieverslag met adviezen gemaakt worden en kan dit ook nabesproken worden.