– invulling van arrangement of als basisondersteuning-

HELP! We hebben een arrangement voor een leerling aangevraagd, maar waar haal ik de expertise vandaan? Daarnaast wil ik natuurlijk ervaren onderwijsmensen.

Binnen ‘Angela Apon, expertise binnen de basisschool’ werken we nauw samen met een aantal RT-ers, die graag de individuele leerling (of in een klein groepje) wil begeleiden.*


Doordat Angela de coördinerende en faciliterende rol heeft, kan zij voor de uitvoering van desbetreffend arrangement, het aanspreekpunt voor de school zijn. Tevens wordt de slagingskans van het arrangement hiermee vergroot. (Overigens kunnen wij de school ook geheel ontzorgen met de uitvoering van het arrangement!)

*Deze extra ondersteuning krijgt vorm in een arrangement en is gebaseerd op de ondersteunings-/onderwijsbehoeften zoals omschreven in de aanvraag.

We kunnen dit natuurlijk ook bieden binnen de basisondersteuning.


Bel of mail mij terug voor het maken van een afspraak!


REFERENTIES

2019 – school in Den Haag over leerling groep 3 – Arrangement SPPOH

Wij zijn als school erg tevreden over de snelheid waarmee ‘Angela Apon, expertise binnen de basisschool’ een zeer ervaren RT-er (Marja) kon laten invliegen voor de individuele didactische begeleiding van een leerling in onze groep 3, toen we een arrangement bij SPPOH wilden aanvragen. De kennis en expertise van Marja waren van onschatbare waarden! Wij waren dan ook erg tevreden over haar inzet en werkwijze.