De Zorgstructuur van de basisschool is als de ruggengraat van de school, maar deze is vervolgens ook voortdurend in ontwikkeling. Ondersteuning op maat binnen de ontwikkeling van de zorgstructuur is soms wenselijk. Ik kan deze ondersteuning bieden vanuit mijn brede ervaring als (interim) IB-er en AB-er in het (Speciaal) BasisOnderwijs en Speciaal Onderwijs.

Samen met directie kan ik met een kritische blik kijken naar de huidige zorgstructuur van de basisschool en indien wenselijk een plan van aanpak schrijven waarin doelen en acties zijn opgenomen om de zorgstructuur te verbeteren. Ook het (geheel op maat) schrijven van een zorg-/ondersteuningsplan en het opzetten van, ondersteunen in en borgen van een zorgoverleg is een mogelijkheid.

Een aantal onderwerpen heb ik verder uitgewerkt: