Zowel voor de voor – en basisschool als (V)S(B)O

Als interim IB-er kan ik voor een kortlopende periode als IB-er aan de slag. Ik ben inzetbaar voor vervanging bij ziekte,  verlof of een (nog) niet te vervullen vacature. Daarnaast ben ik door mijn brede ervaring als (Interim) IB-er ook inzetbaar voor verander- of crisismanagement.  Ik kan de directie en IB-er van de school bijstaan bij bepaalde (extra) taken of bij het opzetten / aanpassen van de zorgstructuur van de school.

Bij verandermanagement is er niet altijd genoeg tijd in de normjaartaak van een vaste IB-er  om een grootschalig verandertraject in te zetten. Er kan in die gevallen gekozen worden om voor een korte periode een interim IB-er in te zetten. Ik stel dan in overleg met directie en IB een plan van aanpak op en coördineer de opdracht volgens de van te voren gemaakte afspraken.

In het geval van crisismanagement (naar aanleiding van inspectierapport) gaat het in de meeste gevallen ook om verandermanagement. Ook dan kan ik als interim IB-er in overleg met directie en IB een plan van aanpak maken.

Bij mijn taak als interim IB-er ga ik zorgvuldig te werk, waarbij processen goed bewaakt worden. Wekelijkse overleggen met directie en IB staan hierin centraal.  De transparantie naar het team vind ik hierbij belangrijk, dit kan gebeuren door het terug laten komen als agendapunt op vergaderingen, maar ook door het organiseren van een studiedag(deel) voor het gehele team.  Na het inzetten van veranderingen is het zaak om regelmatig te evalueren, bijstellen  en vervolgens borgen.

Als interim IB-er vind ik het geweldig om te zien dat de school na onze tijdelijke samenwerking weer zelfstandig verder kan.

Voor het maken van een afstemmingsgesprek waarbij bekeken kan worden wat we voor elkaar kunnen betekenen kan er contact met mij worden opgenomen.