Vanuit mijn brede ervaring als leerkracht, (interim) IB-er en AB-er binnen het (V)S(B)O en gedragsdeskundige en deskundige Het Jonge Kind kan ik over verschillende onderwerpen invulling geven aan studiedag(del)en. Wanneer het onderwerp niet mijn expertise betreft, faciliteer ik vanuit het LABEL: ‘Angela Apon, expertise binnen de basisschool’ ook andere experts*. Hierdoor kan ik bijna elke aanvraag beantwoorden.

Dit gebeurd geheel op maat. Na een uitgebreid afstemmingsgesprek (neem hiervoor contact met mij op) waarin de beginsituatie en wensen zijn kenbaar gemaakt, zal ik zorgen voor een goede inhoudelijke teamtraining, -presentatie. Mijn visie en kracht daarbij zijn: ‘Vanuit de theorie, lekker praktisch aan de slag, zodat je er de volgende dag direct wat aan hebt als je met de leerlingen aan de slag gaat’.

Doordat ik de coördinerende en faciliterende rol heb, naast eventuele eigen inhoudelijke rol, kan ik voor de uitvoering van desbetreffende teamtraining, -presentatie of studiedag, het aanspreekpunt voor de school zijn.

Ik kan zelfs de school geheel ontzorgen bij het samenstellen van een mooi studiedagenaanbod voor het gehele team!

*Met deze experts werk ik nauw samen, daarnaast sta ik garant voor hun betrokkenheid.

Inhoud:

De school, het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal kiest het onderwerp van de teamtraining, -presentatie of studiedag. Deze wordt op maat gegeven naar de wensen van de organisatie.

Resultaat:

Teamleden vergroten hun kennis ten aanzien van een onderwerp.

Tijdsinvestering:

In overleg wordt er besproken hoeveel uur de teamtraining, -presentatie of studiedag in beslag kan en mag nemen. De voorbereidingstijd die nodig is om dit vorm te geven wordt meegenomen, dit is afhankelijk van de wensen van de organisatie.