In sommige gevallen wordt er in het kader van Passend Onderwijs, door het SamenWerkingsVerband, extra ondersteuning toegewezen aan een leerling waarbij zijn/haar ondersteunings-/onderwijsbehoeften, de basisondersteuning van een basisschool, te boven gaan.

Deze extra ondersteuning krijgt vorm in een arrangement en is gebaseerd op de ondersteunings-/onderwijsbehoeften zoals omschreven in de aanvraag.

De invulling van een arrangement kan uit verschillende items bestaan:

  • Begeleiding voor de leerkracht
  • Leerlingbegeleiding, individueel of in een klein groepje (Pre-teaching op didactisch gebied, sociaal-emotioneel gebied, gedragsproblemen en werkhoudingsgebied)
  • Deelname aan MultiDisciplinair Overleg
  • Teamvoorlichting
  • Enz.

Vanuit mijn brede ervaring als leerkracht, (interim)IB-er en AB-er binnen het (V)S(B)O en gedragsdeskundige en deskundige Het Jonge Kind kan ik invulling geven aan een arrangement. Belangrijk hierbij is te vermelden dat ik ook andere experts* faciliteer vanuit het LABEL: ‘Angela Apon, expertise binnen de basisschool’ die met de individuele leerling of een klein groepje aan de slag gaan. Hierdoor kan ik het gehele arrangement verzorgen. Doordat ik de coördinerende en faciliterende rol heb, naast eventuele eigen inhoudelijke rol in het arrangement, kan ik voor de uitvoering van desbetreffend arrangement, het aanspreekpunt voor de school zijn. Ik kan zelfs de school geheel of gedeeltelijk ontzorgen bij de uitvoering van het arrangement. Tevens wordt de slagingskans van het arrangement hiermee vergroot.

Omdat er geheel op maat invulling wordt gegeven aan een arrangement is het van belang om contact op te nemen voor het voeren van een afstemmingsgesprek.

*Met deze experts werk ik nauw samen, daarnaast sta ik garant voor hun betrokkenheid.