– op leerling-, leerkracht- en teamniveau –

HELP! Ik ga voor een leerling een arrangement aanvragen, maar waar haal ik de expertise vandaan op leerling-, leerkracht- en teamniveau? Daarnaast wil ik natuurlijk ervaren mensen waar ik niet heel veel aan overlegmomenten mee moet hebben!

Omdat wij ons hebben gespecialiseerd in het bijzondere kind en ons hart sneller gaat kloppen als we de school daarbij kunnen ondersteunen*, zijn wij blij als je ons hiervoor benaderd!


*Deze extra ondersteuning krijgt vorm in een arrangement en is gebaseerd op de ondersteunings-/onderwijsbehoeften zoals omschreven in de aanvraag.


De invulling van een arrangement kan uit verschillende items bestaan:

Omdat we binnen ‘Angela Apon, expertise binnen de basisschool’ elk onderdeel kunnen verzorgen, kunnen wij het gehele arrangement verzorgen en daarmee de school ontlasten! Hierdoor heb je maar met één partner te maken. Doordat Angela de coördinerende en faciliterende rol heeft, naast eventuele eigen inhoudelijke rol in het arrangement, kan zij voor de uitvoering van desbetreffend arrangement, het aanspreekpunt voor de school zijn. Tevens wordt de slagingskans van het arrangement hiermee vergroot.

We kunnen dit natuurlijk ook bieden binnen de basisondersteuning.


Bel of mail mij terug voor het maken van een afspraak!


REFERENTIES

2019 – school in Den Haag over leerling groep 3 – Arrangement SPPOH

Wij zijn als school erg tevreden over de snelheid waarmee ‘Angela Apon, expertise binnen de basisschool’ een zeer ervaren RT-er (Marja) kon laten invliegen voor de individuele didactische begeleiding van een leerling in onze groep 3, toen we een arrangement bij SPPOH wilden aanvragen. De kennis en expertise van Marja waren van onschatbare waarden! Wij waren dan ook erg tevreden over haar inzet en werkwijze.