Een ondersteunende methode voor leerlingen met werkhoudingsproblemen 

TEACCH vindt zijn oorsprong in Amerika en staat voor “Treatment and Education of Autistic and related Communication en Handicapped CHildren”, of te wel “Behandeling en Onderwijs voor kinderen met Autisme of een aan autisme verwante contactstoornis”. De Teacch-methode is niet echt een methode, maar meer een manier van kijken naar kinderen met autisme en hun omgeving. Het is een interventieprogramma dat tot doel heeft de individuele vaardigheden van een leerling, door middel van een zeer gestructureerde educatieve omgeving, te stimuleren. Structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid zijn hierin de sleutelwoorden; dit wordt bereikt door visualisatie. Het is al toepasbaar vanaf 3 jaar.

Onderdelen van de TEACCH-methode zijn:

  • Visualiseren van de tijd in week- en dagkaarten;
  • Visualiseren van de leerling-activiteit door middel van pictogrammen;
  • Structureren van de leerling-activiteit door middel van afgeschermde werkplekken, opdrachtenbakjes (de bakjesmethode) en beloningstaken.

 De TEACCH-methode kan ondersteunend werken voor alle leerlingen die werkhoudingsproblemen hebben of die baat hebben bij extra structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid tijdens het werken. Het is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van de leerling.  De TEACCH-methode is ook in de thuissituatie toepasbaar bij het vergroten van de zelfstandigheid bij het invullen van de vrije tijd.

Inhoud:

Naar aanleiding van een afstemmingsgesprek kunnen we kijken waar de wensen en verwachtingen van de school liggen voor ondersteuning  bij het implementeren de TEACCH-methode voor de individuele leerling of een groep. Het verzorgen van een (team-) presentatie/workshop behoort ook tot de mogelijkheden.


Bel of mail mij terug voor het maken van een afspraak!