kleine groepen of basisschoolgroep

“Deze groep lijkt weer opnieuw de plekjes in de groep te moeten vinden.” “Dit jaar heb ik veel leerlingen die Haantjes-gedrag vertonen, hierdoor is de balans in mijn groep weg.” “Ik heb een aantal hele drukke jongetjes in de groep, waarbij ik de gehele dag moet corrigeren.” ‘Ik heb een aantal muurbloempjes, hoe krijg ik die wat mondiger?”

Juist voor deze groepen of voor een aantal van deze leerlingen is een Rots & Watertraining zeer geschikt.  ‘Angela Apon, expertise binnen de basisschool’ werkt nauw samen met een aantal gecertificeerde Rots & Water trainers.

 • Basisschoolgroep: Deze training verzorgt Angela zelf. Sinds zij haar licentie heeft behaald in 2012 verzorgt zij elk schooljaar aan één of meerdere groepen 5 en/of 7 een Rots & Water training geheel op maat.
 • Kleine groep: Voor deze training maken wij gebruik van andere zeer ervaren gecertificeerde Rots & Water trainers, waar bij hen juist daar de expertise ligt.

Rots & Water training richt zich op o.a. de sociaal-emotionele ontwikkeling van het basisschoolkind. Het is een sociale vaardigheidstraining met een fysiek karakter. Met de bouwstenen zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen als basis wordt gewerkt aan de thema’s veiligheid, assertiviteit, communicatie en het vinden van een eigen weg die met anderen verbindt en richting geeft. Door de vele fysieke oefeningen worden mentale, communicatieve en sociale vaardigheden aangereikt. Deze fysieke oefeningen worden ondersteund door korte groepsgesprekken waarbij in plaats van de verbale vaardigheden ‘het ervaren’ centraal staat.

Kinderen leren door de Rots & Water training zich bewust te worden van hun eigen kracht en verantwoordelijkheid, hun energie te beheersen en te richten.

Gedurende de training wordt het zelfvertrouwen, zelfkennis, grensgevoel en zelfrespect van het kind ontwikkeld en versterkt. Daarnaast wordt in de training ook de zelfreflectie van de kinderen gestimuleerd, waarin het versterken van positieve normen en waarden aan bod komt. De ene leerling zal na de training weerbaarder zijn, terwijl de ander na de training juist minder behoefte zal hebben om zijn fysieke kracht daadwerkelijk te gebruiken.


Bekijk voor een impressie deze trailer (2:29) van de film die Eveline van Dijck voor Doc2 van het Humanistisch Verbond maakte. De hele documentaire vind je  HIER.


R&W – basisschoolgroep

Angela kan de Rots & Water training bij u op school geheel op maat verzorgen aan een basisschoolgroep (groep 4-8), die baat heeft bij de Rots & Water training. Het wordt geheel op maat aangeboden. Alleen voor de eerste les maakt Angela gebruik van een standaard les. Tijdens de training heeft zij daarom nauw contact met de groepsleerkracht en IB-er over de groepsprocessen en de vertaling van de Rots & Waterlessen naar de klas. Vervolgens maakt Angela de volgende Rots & Water les geheel op maat n.a.v. de verkregen informatie van de groepsleerkracht. Op deze wijze krijgt iedere basisschoolklas waar wij een Rots & Watertraining verzorgen een unieke Training. 

Inhoud Rots & Water training basisschoolgroep:

 • De training bestaat uit 8 lessen (op maat gemaakt) van 1 uur (totaal 8 schoolweken op vast tijdstip in de week ), waarbij de groepsleerkracht aanwezig dient te zijn en een rol tijdens de lessen heeft. De lessen vinden plaats in de gymzaal of het speellokaal;
 • Voorafgaand aan de training kan er, indien wenselijk, een teampresentatie en/of ouderbijeenkomst plaatsvinden (theorie en zelf ervaren);
 • Indien wenselijk kan het Rots & Waterwerkboek vooraf digitaal aan de school geleverd worden, waar in de klas mee gewerkt kan worden in de periode waarin de Rots & Water training plaatsvindt (PDF-bestand);
 • Tijdens de trainingsperiode is er nauw contact tussen groepsleerkracht, IB-er en trainer over de groepsprocessen en de vertaling van de Rots & Waterlessen in de klas;
 • Na afloop krijgen alle leerlingen die hebben meegedaan een ‘Rots & Water certificaat’.


R&W – kleine groep

Wij zorgen voor een gecertificeerd Rots & Water trainer die bij u op school de Rots & Water training komt verzorgen voor die groep leerlingen die daar bij hebben. Voor de training van start gaat zal er een gesprek met leerkracht/IB-er plaatsvinden over desbetreffende leerlingen.

Ouders/verzorgers moeten van te voren toestemming geven voor deelname!

Inhoud Rots & Water training kleine groep:

 • De training bestaat uit 8 lessen (op maat gemaakt) van 1 uur (totaal 8 schoolweken op vast tijdstip in de week ). De lessen vinden plaats in de gymzaal of het speellokaal;
 • Voorafgaand aan de training kan er, indien wenselijk, een ouderbijeenkomst plaatsvinden (theorie en zelf ervaren);
 • Indien wenselijk kan het Rots & Waterwerkboek vooraf digitaal aan de school geleverd worden, waar desbetreffende leerlingen thuis mee kunnen werken in de periode waarin de Rots & Water training plaatsvindt (PDF-bestand);
 • Na afloop krijgen alle leerlingen die hebben meegedaan een ‘Rots & Water certificaat’.
 • Wij verzorgen voor elke leerling aan het eind van de training voor een kort verslag voorin het leerlingdossier en voor de ouders/verzorgers.

Bel of mail mij terug voor het maken van een afspraak!


REFERENTIES

2017 – Carla Handgraaf, leerkracht De Horizon groep 5

Angela heeft aan mijn groep 5 acht lessen Rots en Watertraining gegeven. De kinderen gingen elke week met veel plezier naar de training. Door de training groeide het zelfvertrouwen enorm bij de kinderen. Ze leerden beter met elkaar omgaan en te handelen in de geest van Rots en Water.

Angela, bedankt namens alle kinderen en namens mij.