Pedagogisch Didactisch Onderzoek*

Het Peuter en Kleuter PDO is een handelingsgericht diagnostisch observatie–instrument dat inzicht geeft in de sterke en zwakke kanten van een peuter en kleuter op diverse ontwikkelingsgebieden. Met het PDO wordt geobserveerd door interventies, op welk niveau en op welke manier de leidster of leerkracht kan aansluiten bij het kind.

De invalshoek bij het Peuter en kleuter PDO is het leerpotentieel van een peuter/kleuter. Wat kan een peuter/kleuter nog niet, maar belangrijker, wanneer kan de peuter/kleuter deze taak wel? Bij het observatie-instrument wordt een peuter/kleuter tijdens een speelse taak geobserveerd en wordt gekeken welke activiteiten de peuter/kleuter kan en bij welke taken de peuter/kleuter hulp nodig heeft. Belangrijk is dan wat voor hulp, of interventies, de peuter/kleuter nodig heeft om het wel te kunnen.

Inhoud:

  • Dossier analyse en inventariseren van de hulpvragen van de (voor)school of peuterspeelzaal;
  • Afname van het onderzoek. Bij het Peuter PDO is dit (in twee losse dagdelen) met spelmaterialen en bij het Kleuter PDO is dit (in een ochtend) met ontwikkelingsmateriaal;
  • Adviesverslag;
  • Nabespreking van het adviesverslag met ontwikkelingsbehoeften van de peuter/kleuter en handelingsadviezen voor de leidster/leerkracht en de ouders/verzorgers.

*gecertificeerd onderzoeker


Bel of mail mij terug voor het maken van een afspraak!


REFERENTIES

2014 – Ouders van Jonas

Toen onze zoon Jonas in groep 2 zat, heeft Angela bij hem een kleuter PDO afgenomen. 2 weken na dit onderzoek hebben wij met Angela, en met de leerkracht en IB-er op school, een zeer uitvoerig en nauwkeurig rapport over Jonas besproken. Waar wij vooral van onder de indruk waren was Angela’s accurate omschrijving van Jonas. Zij heeft in een korte tijd (de ochtend van het PDO) een ontzettend goed beeld gevormd van hem, van zijn persoonlijkheid en zijn talenten. En ook van de manier waarop hij verder geholpen kon worden in groep 2. Daar hebben zowel de leerkrachten als de ouders veel aan gehad gedurende het schooljaar. Bovendien heeft Jonas zelf veel plezier gehad met Angela, hij voelde zich helemaal op zijn gemak tijdens het PDO. Aan het einde van groep 2 hebben wij weer de hulp van Angela ingeroepen. Zij wist nog precies wie Jonas was. En kon ons goede tips en suggesties geven hoe school EN ouders Jonas optimaal kunnen uitdagen en stimuleren in groep 3.

Dank je wel, Angela!