Pedagogisch Didactisch Onderzoek

Het Peuter en Kleuter PDO is een handelingsgericht diagnostisch observatie–instrument dat inzicht geeft in de sterke en zwakke kanten van een peuter en kleuter op diverse ontwikkelingsgebieden. Met het PDO wordt geobserveerd door interventies, op welk niveau en op welke manier de leidster of leerkracht kan aansluiten bij het kind.

De invalshoek bij het Peuter en kleuter PDO is het leerpotentieel van een peuter/kleuter. Wat kan een peuter/kleuter nog niet, maar belangrijker, wanneer kan de peuter/kleuter deze taak wel? Bij het observatie-instrument wordt een peuter/kleuter tijdens een speelse taak geobserveerd en wordt gekeken welke activiteiten de peuter/kleuter kan en bij welke taken de peuter/kleuter hulp nodig heeft. Belangrijk is dan wat voor hulp, of interventies, de peuter/kleuter nodig heeft om het wel te kunnen.

Inhoud:

  • Dossier analyse en inventariseren van de hulpvragen van de (voor)school of peuterspeelzaal;
  • Afname van het onderzoek. Bij het Peuter PDO is dit (in twee losse dagdelen) met spelmaterialen en bij het Kleuter PDO is dit (in een ochtend) met ontwikkelingsmateriaal;
  • Adviesverslag;
  • Optioneel: nabespreking van het adviesverslag met ouders/verzorgers – (voor)school of peuterspeelzaal.

Resultaat:

Een adviesverslag met  ontwikkelingsbehoeften van de peuter/kleuter en handelingsadviezen voor de leidster/leerkracht en de ouders/verzorgers.

Tijdsinvestering:

Een afname Peuter PDO beslaat 15 uur (optioneel voor de nabespreking 1 uur extra).

Een afname Kleuter PDO beslaat 10 uur (optioneel voor de nabespreking 1 uur extra)

*gecertificeerd onderzoeker