De ontwikkeling van jonge kinderen verloopt vaak grillig, hierdoor moet je als professional goed naar het individuele kind kijken. Daarnaast vraagt Het Jonge Kind ook een hele andere manier van begeleiden dan bijvoorbeeld het basisschoolkind. Maar hoe doe je dit met alle peuter- en/of kleuterteamleden en met een grote hoeveelheid kinderen? Als deskundige Het Jonge Kind kan ik meedenken hoe dit vormgegeven kan worden.

Te denken valt aan:

  • Homogene of heterogene groepen
  • Kiezen en invoering voorschoolse methode
  • Doorgaande lijn tussen peuters-kleuters
  • Enz.

Inhoud:

N.a.v. een afstemmingsgesprek kunnen we kijken waar de wensen en verwachtingen van de school liggen voor ondersteuning van het peuter- en/of kleuterbouwteam.

Resultaat:

Naar aanleiding van het afstemmingsgesprek vindt er ondersteuning plaats aan het peuter- en/of kleuterbouwteam.

Tijdsinvestering:

In overleg wordt afgesproken hoeveel uur deze ondersteuning beslaat.