Elke voor-/basisschool of kinderdagverblijf heeft weleens een kind(2-12 jaar) waarbij praktische tips en handelingsadviezen welkom zouden zijn voor de leidster/leerkracht/IB-er. Vanuit de basisondersteuning van een basisschool, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal moet je ook kunnen aantonen dat je van alles hebt geprobeerd.

Op maat kan ik deze observatie-advisering verzorgen.

Inhoud:

* De school levert digitaal desbetreffend peuter/leerlingendossier aan (met toestemming van de ouders/verzorgers).

* Een observatie in de groep, waarbij er ook de interactie tussen de volwassenen en het kind wordt meegenomen.

* Een observatie-adviesverslag met praktische tips en handelingsadviezen.

* Optioneel: nabespreking van het verslag met ouders/verzorgers –school, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.

Resultaat:

Een observatie-adviesverslag met praktische tips en handelingsadviezen. Met optioneel nabespreking met ouders/verzorgers – school , kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.

Tijdsinvestering:

Het inlezen van het dossier, de observatie en het verslag beslaat 5 uur (optioneel voor de nabespreking 1 uur extra).