Maak je je zorgen om een leerling? Zit de leerling niet lekker in zijn vel, maar kan je je vinger er niet opleggen?

Binnen ‘Angela Apon, expertise binnen de basisschool’ zijn een aantal gediplomeerde kindercoaches aangesloten. Een kindercoach begeleidt de leerling individueel geheel op maat. Het is altijd een kortdurend en praktisch begeleidingstraject waarin de leerling spelenderwijs nieuwe vaardigheden leert en ontdekt welke kwaliteiten het in zich heeft.


Omdat de training geheel op maat wordt verzorgd, is het niet mogelijk om van te voren aan te geven hoeveel bijeenkomsten er nodig zijn.

Voor de training van start gaat zal er een intake met de ouders/verzorgers plaatsvinden.

Ouders/verzorgers moeten van te voren toestemming geven voor deelname!

Tijdens het begeleidingstraject heeft de kindercoach nauw contact met de ouders / verzorgers.


Bel of mail mij terug voor het maken van een afspraak!