Er is een leerling in de groep waarvan de ouders gescheiden zijn, sinds die tijd is het kind neerslachtig en praat niet meer over thuis. Of ouders komen op een dag naar de leerkracht toe en geven aan dat ze zich zorgen om hun kind maken. Juist voor deze leerlingen zoek je specifieke hulp.

Binnen ‘Angela Apon, expertise binnen de basisschool’ zijn een aantal officieel gecertificeerde KIES-trainers aangesloten. KIES = Kinderen In Echtscheiding Situatie.


Een KIES-training* is gericht op het verwerken en begrijpen van de scheiding, de scheiding een plek geven en leren omgaan met de nieuwe situatie. aan de hand van creatieve opdrachten, gesprekken en spel komen verschillende onderwerpen rondom de echtscheiding aan de orde. Voor de ouders zijn er een aantal verplichte ouderbijeenkomsten. Ouders krijgen hierin voorlichting en handvatten om het kind zo goed mogelijk op te vangen.

Voor de training van start gaat zal er een intake met de ouders/verzorgers plaatsvinden.

Ouders/verzorgers moeten van te voren toestemming geven voor deelname!

Inhoud KIES-training:

  • De training wordt aan een groep van 4-6 leerlingen gegeven.
  • De training bestaat uit een 8-9 lessen van 1 uur (op vast tijdstip in de week ). De lessen vinden plaats in een vaste ruimte op school (lokaal);
  • Wij kunnen GEEN verslag aan het eind van de training verzorgen vanwege de privacy van de leerling.

*Deze training kan ook in samenwerking met andere scholen worden aangeboden.


Bel of mail mij terug voor het maken van een afspraak!