Binnen de zorgbesprekingen van de school (MDO, IZC, SOC, SOT, Zorgteam, enz.) bied ik deskundigheid t.a.v. gedrags-, werkhoudings-, psychiatrische en/of sociaal-emotionele problematiek en het Jonge Kind.

Inhoud:

  • De school levert digitaal desbetreffend leerlingendossier aan (met toestemming van de ouders).
  • Aanwezigheid bij en deelname aan zorgbespreking van de leerling.
  • Optioneel: Observatie van de leerling voorafgaand aan de bespreking.

Resultaat:

Tijdens de zorgbespreking van de school (MDO, IZC, SOC, SOT, Zorgteam, enz.) kan ik als gedragsdeskundige aansluiten bij de bespreking van een leerling met gedrags-, werkhoudings-, psychiatrische en/of sociaal-emotionele problematiek of een jonge leerling. Ik kan dan praktische tips en handelingsadviezen geven.

Tijdsinvestering:

Dit is in overleg en is afhankelijk van de hoeveelheid aangeleverde dossierstukken en de tijd die tijdens de zorgbespreking voor desbetreffende leerling is ingepland.

(Optioneel voor de observatie in de groep, zonder verslaglegging 1 uur extra. Met een observatie verslag 2 uur extra).