Gedragsproblemen

Het is goed om preventief beleid te voeren op school, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal t.a.v. gedragsproblemen. Juist kinderen met gedragsproblemen hebben baat bij duidelijke regels, structuur en voorspelbaarheid. Maar hoe doe je dit met alle teamleden en met een grote hoeveelheid kinderen? Als Gedragsdeskundige kan ik meedenken hoe dit vormgegeven kan worden.

Inhoud:

N.a.v. een afstemmingsgesprek kunnen we kijken waar de wensen en verwachtingen van de school liggen om beleid te maken t.a.v. gedragsproblemen op school.

Resultaat:

Naar aanleiding van het afstemmingsgesprek vindt er begeleiding plaats op het vormen van beleid t.a.v. gedragsproblemen.

Tijdsinvestering:

In overleg wordt afgesproken hoeveel uur deze begeleiding beslaat.