Begrijpend lezen is één van de belangrijkste vakken op de basisschool. Wanneer je een tekst begrijpt dan kan je er iets mee. Maar hoe geven we op de basisschool nou GOED begrijpend leesonderwijs? In dit artikel worden de verschillende leesstrategieën: voorspellen, vragen stellen over de tekst en samenvatten, maar ook de herstelstrategie verhelderen één voor één zeer duidelijk omschreven. Mij heeft dit artikel geïnspireerd.
Ontzettend leuke site met veel ideeën, spelletjes, video’s en gratis downloads over rekenopdrachten.
Vooral de tafelbingo, tafelmemory en tafeldomino inspireren mij. Neem een kijkje bij tabblad Video’s.
5% van alle kinderen in Nederland kampt met een taalontwikkelingsstoornis! Poeh… dat zijn er heel veel… dat betekent dus dat ik er heel wat niet zie. Een site waar ik veel informatie vandaan haal.
We zoeken allemaal naar inspiratie op Pinterest om onze hoeken mooi in te richten met rijke materialen. Maar niet iedereen heeft budget om die materialen aan te schaffen!  Daarom is dit lijstje waardevol.

Leraar verkoopt diploma


Toen ik de eerste zinnen las van dit stukje moest ik erg lachen! Maar eigenlijk is het in en in triest. Ook wanneer ik naar mijn eigen papieren kijk en naar de hoeveelheid tijd die ik er in heb gestoken….. oef
Eindelijk is het dan zover. Het langverwachte onderzoeksrapport naar de effectiviteit van de VoorleesExpress is uit. Opvallend: 20 keer een bezoek van een VoorleesExpress-vrijwilliger levert een aantoonbaar positief effect op verhaalbegrip op!
Kinderen zijn heel eerlijk!
Leren rekenen of ontdekkend kangoeroes leren tellen
Onderwijsblog Zonder uitleg vooraf leren vermenigvuldigen aan de hand van een puzzelplaatje. Volgens Marcel Schmeier werkt dat niet.
Er kan van alles in de zand- en waterbak!
De scorebladen van DMT en AVI inzetten bij zwakke lezers.
Ze zijn vaak heel onzeker en zelfs faalangstig als die testen weer worden afgenomen, want de score verandert bij deze leerlingen vaak weinig, ondanks hun extra inzet en van iedereen om hen heen. Hoe fijn is het dan niet om te kunnen laten zien dat ze deze keer meer woorden lezen; of meer woorden direct goed lezen in plaats van te spellen; dat ze minder woorden overslaan; dat ze voor het lezen van de tekst (AVI) minder seconden nodig hebben, etc.. Hoe klein soms ook, er is altijd wel ergens vooruitgang op te merken en dat is reden voor een feestje! Elke week of maand een Running Record afnemen helpt ook. Er is geen tijd aan gekoppeld en de resultaten kun je weergeven in bijvoorbeeld een grafiek.
Al een tijdje volg ik Debby van Rijn
BUITENLES SPELLING – U I T L E G
1. Maak woordlijsten met woorden die je wilt oefenen. Druk deze af op A3.
2. Laat de leerlingen hun naam opschrijven met krijt.
3. Laat de leerlingen bedenken hoeveel woorden zij minimaal gaan opschrijven binnen de tijd die je ze geeft. Dit schrijven ze op, naast hun naam. 4. Op jouw teken rennen de kinderen naar de lijst en onthouden zij zoveel woorden als zij kunnen.
5. De kinderen rennen terug en schrijven onder hun naam de woorden die zij onthouden hebben.
6. De kinderen rennen weer naar de woordlijst en beginnen opnieuw tot de leerkracht STOP zegt.
7. Evalueer met elkaar, welke woorden kwam je tegen en check of dit goed geschreven is. Deze individuele verwerking zorgt ervoor dat de leerlingen bewegen, leren onthouden, oefenen met de spellingcategorie en plezier hebben.

AUTOMATISEREN – REKENBINGO
Bingo is de ideale manier om sommen te oefenen. Normale bingo, burenbingo en keersommen bingo zijn bij de leerlingen vaak favoriet.
Dit keer speelden wij een keersommen BINGO! U I T L E G
1. Laat op het bord zien, van welke tafels de leerlingen de uitkomsten kunnen opschrijven
2. Laat de leerlingen de lege vakjes vullen met antwoorden
3. Zorg als leerkracht dat je een systeem hebt, waardoor je niet vergeet wat je al gezegd hebt (zie het filmpje voor mijn systeem en tempo)
4. Zeg een som hardop, laat de leerlingen het antwoord zoeken op hun eigen blaadje.
5. Wie heeft er als eerste bingo?

BUITENLES AUTOMATISEREN – U I T L E G
In groepjes van vier staan de kinderen achter elkaar. De voorste leerling heeft de stift vast en rent naar het vel dat vol sommen staat (wat op dat moment aan de orde is). Daar maakt de leerling een willekeurige som. De leerling rent terug en geeft de stift aan de nieuwe voorste. Enz. Bekijk als leerkracht hoe lang je dit doet.

START VAN DE REKENLES – SIMULTAAN TAFELRONDJE – U I T L E G
Alle leerlingen krijgen een stuk van een sommenblad en schrijven 1 antwoord op. Op mijn teken, schuiven ze het blad met de klok mee door. Hierna maken ze weer 1 som en controleren zij de andere antwoorden. Op mijn teken, schuiven ze het blad met de klok mee door. Enz. Wist je trouwens, dat je deze werkvorm echt met elke les kunt gebruiken? Wanneer je deze werkvorm inzet, zijn álle leerlingen actief betrokken.
Wat leuk, vorige maand verzorgde ik nog op het landelijke kenniscongres Stoornissen een lezing over selectief mutisme. Nu over dit onderwerp een artikel in Schooljournaal CNV.
Julia van 11 is ook een thuiszitter. Ze gaat al anderhalf jaar niet naar school. Julia is hoogbegaafd en volgens haar moeder paste het werk op haar laatste school niet goed bij Julia. Ze werd niet genoeg uitgedaagd en verveelde zich. Maar nu lukt het niet om een andere school te vinden.
donderdag 21 februari jeugdjournaal
omdenken…
In veel (kleuter)groepen staan deze spijkerbordjes, maar wat doe je er mee?
Met dank aan Lennart van de Broek:
Een reactie van een leerling op het whiteboard in de gymzaal: “meneer u bent de allereerste gymleraar die zegt dat we iets leren bij gym”.
GEWELDIG!
met dank aan Kamalia.
Coalitie wil schooladvies groep 8 na de eindtoets
In onderwijsland is het nooit saai! De eindtoets moet weer eerder worden afgenomen, vóór het advies van de leerkracht aan. Want anders zouden kinderen van laagopgeleide ouders minder kansen hebben; de ‘hoogopgeleide’ – maar soms blijkbaar drammerige – ouders zouden namelijk de leerkracht beter kunnen overtuigen hun kind tóch een hoger advies te geven. Toen de eindtoets enkele jaren geleden naar een later tijdstip werd geplaatst, was de redenering dat de toets slechts een momentopname was waar leerkrachten zich dan te veel door zouden laten leiden. Blijkbaar is de onderwaardering van de professionaliteit van de leerkracht op dit moment de motivatie voor het nemen van dit soort besluiten.
Leraar zijn is de mooiste baan van de wereld
Werken in het onderwijs, ik zou niet anders willen.
Ik werd blij van dit artikel
Toen Sarah te horen kreeg dat andere kinderen het vervelend vonden om gehoorapparaten te dragen op school, kwam ze op het geweldige idee om iets te ontwerpen wat alle kinderen met trots konden dragen. Ze is inmiddels het bedrijf Lugs begonnen, waar ze de accessoires voor minder dan 18 euro per stuk verkoopt!
Ik keek hier al heel lang naar uit, jij ook? Boom uitgeverij brengt in het voorjaar van 2019 een nieuwe versie van het PI-dictee uit.
Huiselijk geweld en kindermishandeling is één van de grootste geweldproblemen in Nederland. Het is belangrijk dat we signalen van huiselijk geweld herkennen, dat we onze zorgen delen en dat we in actie komen. Want: het houdt niet op, totdat je iets doet.
Eens! Wij zijn immers de professionals.
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong die op hun eerste schooldag nog een gedetailleerde tekening van hun familie maken, tekenen na 6 weken ook ‘koppoters’ net als de andere kinderen.
‘Je bent niet alleen’ Door Johnny de Mol en Glen Faria.
Met dit nummer vragen ze aandacht voor uithuisgeplaatste kinderen.
Flexibele schooltijden? Minister zegt nee!
Einde experiment Minister Slob is opeens gestopt met een experiment met flexibele schooltijden. Betrokkenen spreken van „een stap terug in de tijd”.
Goed artikel van Dr. Kees Vernooy, Wetenschappelijk adviseur.
Half april 2019 verscheen het rapport ‘DYSLEXIEVERKLARINGEN, Verschillen tussen scholen nader bekeken’ van de Inspectie van het Onderwijs. Dit onderzoek besteedt aandacht aan de toename van het aantal leerlingen met een dyslexieverklaring in het po en vo, maar biedt ook informatie over de knelpunten in het omgaan met zwakke lezers en spellers. Het onderzoek toont dat veel scholen hun lees- en spellingonderwijs niet op orde hebben. Dit zorgelijke gegeven dient een belangrijk aandachtspunt voor de overheid en schoolbesturen te zijn.
Ik ben dol op taal! Vooral de verwijzing naar een PDF met taalspelletjes heb ik dan ook met veel plezier gelezen.
Mei vakantie! Ik heb deze vakantie goed benut om mij helemaal te verdiepen in woordenschatonderwijs. Ik weet er nu van alles van: hoe je hier de gehele dag aandacht aan kan besteden, de viertakt en de uitjes. Wist jij dat meertalige (of anderstalige kinderen) alle Nederlandse woorden labelen aan hun eigen taal? Daarom is het van belang dat ze in hun eigen taal een goede woordenschat hebben. Volgende week ga ik snel aan de slag met al mijn nieuw verworven kennis op de scholen waar ik als Interim IBer aan het werk ben.
Kleuters tegen kwalen
Heb jij dit ontzettend ontroerende programma al gezien? Met een glimlach om mijn mond en tranen in mijn ogen kijk ik geboeid naar de kleuters die de harten van deze senioren laten smelten en ze in beweging brengen. In aflevering 2 loopt een mijnheer ineens zonder rollator, ziet een mevrouw er zo zacht uit volgens een kleuter en geniet een mevrouw zichtbaar van het kleien, ook al zegt ze dat ze er niets aan vindt. Beiden in een andere eeuw geboren en zo belangrijk voor elkaar…. wat geniet ik van dit programma!

Leesplezier vergroten met de interesselijst van Dyadon advies& training 2018

Weet jij eigenlijk welke boeken jouw leerlingen écht leuk vinden en over welke onderwerpen ze écht graag willen lezen. Je zult verbaasd zijn als je ze een interesse-lijst laat invullen!
Toch handig een ouderwetse typemachine!

Gisteren een mooi afscheid gehad van 1 van de scholen waar ik als Interim IB een mooie opdracht heb mogen vervullen de afgelopen 6 maanden! Cadeautjes waar ik stil van werd… en woorden die mij raakte in mijn hart! Wat fijn dat ik zoveel heb mogen betekenen voor team en leerlingen, ze kunnen nu weer verder zonder mij en dat voelt meer dan goed.
Ouders kunnen thuis het beste moedertaal spreken met kinderen
Veel meertalige kinderen hebben een achterstand in het Nederlands. Het is dan van belang dat ze in een warm bad van het Nederlands terecht komen, door veel Nederlandse (luister)boeken te lezen (elke dag 10-15 min) en schooltv te kijken. Vaak zijn ouders betrokken en willen dan ook thuis Nederlands spreken met hun kind. Dit raden we altijd af! Het is van belang dat ouders hun eigen taal met het kind spreken. Het is namelijk van belang dat een kind de eigen taal goed kent en het Nederlands ernaast kan leren, zo kan je woorden ‘labelen’ en vergroot je de woordenschat vanzelf in het Nederlands.
Heb je aflevering 3 van Chantal komt werken al gezien? Ze gaat het basisonderwijs in!
Grote verschillen in hoe scholen omgaan met rekenstoornis
Op veel scholen is er geen tot weinig kennis over ernstige rekenproblemen/dyscalculie. Wist je dat het verplicht is om een protocol over dit onderwerp te hebben? En dat dat protocol wordt nageleefd in de verschillende groepen? Wanneer jij als leerkracht/IBer zelf of voor de school meer informatie over ernstige rekenproblemen/dyscalculie wilt in de vorm van een training of een studiedag op school voor het hele team, neem dan contact met mij op. Wanneer je ondersteuning wilt bij het opstellen van een protocol ernstige rekenproblemen/dyslexie kan je ook contact met mij opnemen.
Geen goede hulp voor kinderen met dyscalculie
Vandaag in het jeugdjournaal, aandacht voor dyscalculie en dat er nog niet overal de hulp gegeven wordt die nodig is. Er is nog niet overal genoeg kennis
Prachtige film op het NDC2019 als introductie: Brief aan mijn leraar! En wat één van de leerlingen zo treffend zei: Het zou zo fijn zijn als de leraren weten wat ik heb!
Voorkom leesproblemen met BOUW!
Bouw! is een goed interventieprogramma voor het jonge kind. Het is speciaal ontwikkeld om kinderen die risico lopen op problemen met lezen, preventief (in groep 2 tot 4) extra hulp te geven, actief ondersteund door tutors (ouders, oudere leerlingen, vrijwilligers of klassenassistenten). In dit artikel vind je meer informatie.
Bij het jonge kind spelend aan de slag met rekengevoel. Een goed artikel met praktische voorbeelden. Een artikel naar mijn hart!
Weer een speciale editie van de Donald Duck! Eerder was er 1 voor kinderen met dyslexie nu is er 1 in de maak met een lesprogramma, exclusief voor groep 6, 7 en 8. Met de ‘Donald Duck duikt in de digitale wereld’ worden leerlingen meegenomen in de zich snel ontwikkelende wereld van privacy, data en de normen, waarden, (grond)rechten en regels die daarbij horen. Zware kost? ‘Niet in de wereld van Donald Duck’, aldus staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die onder andere verantwoordelijk is voor de digitale overheid.
In het onderwijs leren we de leerlingen steeds meer samenwerken. Ik vind dit een goede ontwikkeling! Maar hoe kan je ze beoordelen? In groepen werken is een vak apart, waarbij leerlingen leren samenwerken, elkaar kunnen versterken, leren plannen, etc. Vaak vinden leerlingen dit erg leuk om te doen en gezamenlijk komen zij dan tot de mooiste producten. Soms loopt de samenwerking echter niet zoals gepland en is er hulp nodig. Hoe dan ook is samenwerken erg leerzaam en is het belangrijk om dit uiteindelijk eerlijk te beoordelen. Hoe kun je dat doen? In dit artikel op willekeurige volgorde 5 manieren om groepswerk te beoordelen.
Kinderen met dyslexie aan het woord in nieuwe film Balans
Oudervereniging Balans heeft bij het Ministerie van Onderwijs om aandacht gevraagd voor ontstane tekorten aan kennis, vaardigheden en inzichten ten aanzien van dyslexie binnen het onderwijs. Dat heeft geresulteerd in het Stimuleringsprogramma Preventie & Integratie Aanpak Dyslexie & Hulpmiddelen Onderwijs. Balans is een van de partners in dit project, dat loopt tot eind 2021. De andere partners zijn het Expertisecentrum Nederlands en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).
Het was weer tijd voor de trendanalyses op de basisscholen. Ik heb als IB a.i. op de beide scholen waar ik momenteel een opdracht heb, de trendanalyses mogen verzorgen en afgelopen week mogen presenteren aan het team. Super trots op de beide teams hoe ze met nieuwe inzichten en plannen van aanpakken, de leerlingen de komende periode zullen gaan lesgeven. De grafieken in de foto zijn fictief!
Vandaag met veel plezier de training ‘Dyslexie en dyscalculie – leesproblemen en ernstige rekenproblemen’, die ik heb georganiseerd, zelf mogen bijwonen. Tijdens de training hebben we naast een stukje theorie een vertaling naar de praktijk voor in de klas gemaakt. Zo hebben we tijdens het dagdeel over ernstige rekenproblemen verschillende rekenopdrachten vanuit de CITO toetsen en verschillende rekenmethodes behandeld en gesproken over welke rekenfouten leerlingen kunnen maken en hoe je een leerling daarna verder kan helpen. Tijdens het dagdeel over dyslexie hebben we naast veel informatie ook zelf mogen ervaren hoe het is om dyslexie te hebben. Een aantal uitspraken van de deelnemers hierover:
-Ik weet nu al niet meer waar de tekst over gaat.
-O fout, ik verwachtte dat er iets anders zou staan, ik voorspel dus de woorden.
-Wat lees ik langzaam.
-Wat is dit vermoeiend.
-O, waar was ik nou?
Kinderen voorlezen is goed, dat weten we denk ik allemaal wel. Wat goed dat deze app er nu is en dat dove kinderen in gebarentaal voorgelezen kunnen worden!
Als echte juf probeer ik altijd als ik in het buitenland op vakantie ben, ook een school te bezoeken. Onlangs was dat een kindergarten in Thailand. De kinderen van 2,5-6,5 jaar zitten daar op school. De hele dag van 7.30-15.00 uur krijgen ze daar voor-onderwijs. Ze krijgen er ook spelenderwijs Engels aangeboden. Zo zongen ze, toen ik er was, een Engels liedje over de wijsvinger die alles aanwijst op je lichaam. De kinderen (meer dan 30 telde ik er!) zitten op de grond en de helft doet niet mee! Nog iets bijzonders is dat de leerkracht tussen de middag zelf kookt voor de lunch voor de kinderen in de keuken achterin het klaslokaal. Op het programma staat ook een half uur slapen op de grond in hetzelfde klaslokaal. Gelukkig ben ik geen peuter-/kleuterleerkracht in Thailand, maar het was een leuke ervaring om hier een kijkje te nemen!

PO-raad: Regionale versnelling moet aantal thuiszitters terugdringen.

Thuiszitters…. blijft een lastig onderwerp! Hopelijk kan er iets voor deze kinderen gaan veranderen. We willen voor ieder kind passend onderwijs, maar in de praktijk merk ik dat er nergens plek in onderwijs of zorg is voor deze kinderen. De wachtlijsten zijn in de buurt van Den Haag langer dan een jaar voor SBO, SO en dagbehandeling! Ik ervaar dit echt als een probleem.

Als je met Nieuwsbegrip werkt, heb je misschien iets aan deze prachtige aanvulling van Koninklijke Kentalis. Elke week leggen zij de woorden van Nieuwsbegrip in woord en beeld uit. Gemaakt door 4 logopedisten, elke week op dinsdag om 12.00 online, speciaal voor kinderen met een TOS, maar zeker ook handig voor andere (taalzwakke) kinderen. Ook schooltaalwoorden worden op de site uitgelegd. Ik neem het mee naar de scholen waar ik momenteel als IB-er a.i. werkzaam ben en naar alle scholen waar ik in de toekomst een mooie opdracht als IB-er a.i. zal gaan vervullen.😃
Ik heb het boek al op mijn nachtkastje liggen en ben er al een eindje in op weg. Het geeft mij nieuwe inzichten! Een aanrader is ook het korte filmpje in het artikel: Dus zo doe je dat, leerlingen eigenaar maken van hun leerproces.
Kinderen / jongeren met gedragsproblemen…. mijn hart hebben ze!
Ik kijk uit naar seizoen 3 van Dream school!
Binnenkort start de nieuwe traditie Welkom! om geletterdheid in de samenleving te ondersteunen. Elk pasgeboren kind ontvangt vanaf 15 februari 2019 een prentenboek als gratis welkomstgeschenk van deelnemende boekhandels. Kijk dat vind ik nog eens een goed initiatief!
En…. zo creëren we al vroeg leesmonsters, kinderen die boeken verslinden!
Goed nieuws! Een speciale app voor een ontzettend belangrijk thema!
Kindermishandeling…. vreselijk! En helemaal als je weet dat er in elke groep wel een kind zit dat dit treft.
Met dank aan Meneer Krijtje van www.caberetinonderwijs.nl
Dat begrijpend lezen belangrijk was wist ik als ervaren leerkracht, AB-er en IB-er a.i. al. Dat het proces van begrijpend lezen al begint voordat het (technisch) lezen aanvangt, bij het begrijpend luisteren in kleuterklassen ook. Maar in dit artikel gaat Kees Vernooij er verder op in.
Dit stukje sprak mij erg aan:
Wat vraagt het begrijpen van een tekst van de leerling? Allereerst moet de leerling goed technisch kunnen lezen; 90% van de woorden in de tekst moet gekend worden (woordenschat); de inhoud van de tekst moet voldoende aanspreken; het proces van het begrijpend lezen moet gemonitord en gecontroleerd worden. Het begrijpen van tekst wordt bemoeilijkt door de hoeveelheid moeilijke woorden en (lange) zinnen; is het een verhalende of informatieve tekst of een verhalend informatieve? de kwaliteit van de tekst; hoe is deze geschreven, is het een arme of een rijke tekst?
Dit artikel raakte mij. Het is geschreven voor de doelgroep in het VO of MBO, maar ik denk dat dit ook bruikbaar is binnen de bovenbouw van het basisonderwijs. Het zou een mooie aanvulling op EDI / DIM zijn.
https://www.balansdigitaal.nl/lobby/heeft-uw-kind-dyslexie-regel-dan-op-tijd-een-gesproken-eindtoets/
Goed nieuws over de Cito eindtoetsen en hier even alle feiten op een rijtje. Ik neem het mee op de twee scholen waar ik momenteel interim IB verzorg.
Vandaag ontmoeting met Christianne van Alphen van ExcellentFlex onderwijs
op NOT in Utrecht! Kom jij ook deze week? En schrijf je dan direct in voor de leuke trainingen die ik in samenwerking met hen organiseer. w