De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer  608 800 58.

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden.

2018-02-02 Algemene voorwaarden Angela Apon